Globala Mål

 

VÅRA GLOBALA MÅL 2030 I LINJE MED FN:S MÅL

LÄS VÅR VÄRDEGRUND

Salta Friends Foundation insamlingsstiftelse - vision

Saltas vision är en värld där alla personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga kan leva ett socialt, aktivt liv med livsglädje och gemenskap med alla andra. En värld där de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning respekteras och där dessa personer kan känna delaktighet och meningsfullhet som vi andra.

Om värdegrunden

En sak är avgörande viktig när det gäller att formulera sin värdegrund och det är att den stämmer med stiftelsens grundidé samt att alla som företräder värdegrunden också kan identifiera sig med den och kan bekräfta den. Ur värdegrunden hämtar vi de kärnvärden vi vill ska reflektera stiftelsens själ och identitet genom alla tider och som skall kunna kommuniceras, utåt likaväl som internt.

Saltas Friends Foundation insamlingsstiftelse - styrdokument

 • Stadgarna slår fast varför vi finns - vårt ändamål som stiftelse.
 • Värdegrunden beskriver vilka värderingar som vi vill ska prägla och genomsyra vår verksamhet i alla sammanhang och på alla nivåer.

Stiftelsens ändamål ska vara att i Sverige och globalt hjälpa personer med funktionsnedsättning av olika art och grad att leva ett mer jämlikt och inkluderande liv. Detta kan bl. a. ske genom tillhandahållande av produkter, tjänster och ekonomisk hjälp för bl. a.;

 • dagliga behov
 • utbildningar, kurser och föreläsningar
 • deltagande i och / eller genomförande av aktiviteter och evenemang
 • aktiviteter och resor
 • att komma in i samhället
 • att skapa förutsättningar för ett arbete
 • social hjälp, handledning och personlig utveckling
 • bistånd till anhöriga, företag och organisationer som vill hjälpa personer med funktionsnedsättning
 

Vår värdegrund ger oss kärnvärden som kan uttryckas i orden;

 • Livsglädje
 • Delaktighet
 • Engagemang
 • Kreativitet
 • Förtroende

Friends Foundation insamlingsstiftelse - värdegrund

Salta Friends Foundation är en välgörenhetsstiftelse som samlar in medel för att stödja personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga till ett mer inkluderande, socialt och aktivt liv, genom att utifrån våra stadgar stödja projekt och initiativ som överensstämmer med Salta Friends Foundations värdegrund.

Stiftelsen arbetar både nationellt och internationellt, vårt arbete utgår från att varje individ har lika värde men är unik med många olika behov; sociala, kulturella, existentiella, fysiska och psykiska. Alla människors lika värde ger samma rätt till alla funktioner i samhället oberoende av funktionsnedsättning. Vi arbetar utifrån att alla människor även de med funktions- nedsättning har rätt att få dessa behov tillgodosedda.

Stiftelsens namn Salta är en förkortning av orden; Socialt Aktivt Liv Tillsammans med Andra eller på engelska; Socially Active Life Together Among friends.

Dessa ord ger liv till de värden som ska genomsyra all vår verksamhet, i vår vardag och i våra visioner.

Vår värdegrund ger oss tydlig riktning i arbetet för att skapa ett mer socialt liv i aktivitet och rörelse, tillsammans i gemenskap för ett inkluderande och meningsfullt liv fyllt av livsglädje. Våra kärnvärden är hämtade ur vår värdegrunds innebörd och sammanfattas med orden;

Livsglädje

Genom vårt arbete med att lyfta fram exempelvis parasporten skapar vi förutsättningar för ett mer aktivt liv för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga vilket ger ökad livsglädje.

Delaktighet

Genom vårt arbete med att exempelvis samla in och förmedla praktiska hjälpmedel skapar vi förutsättningar för ett mer inkluderande samhälle för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga vilket ger en större delaktighet.

Engagemang

Genom vårt arbete med att anamma och sprida budskapet enligt FNs Globala mål 2030 skapar vi förutsättning för hållbar gemenskap för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga vilket ger ökat engagemang i samhället.

Kreativitet

Genom vårt arbete med streamingkanalen Salta Play skapar vi en medial plattform från vilken vi synliggör personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga genom parasporten, intervjuer, dokumentärer och reportage med glädje och kreativitet.

Förtroende

Genom vårt arbete kring forskning och utveckling av digitala hjälpmedel skapar vi förutsättningar för ett mer socialt aktivt liv för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga vilket ger en känsla av mening med livet, förtroende.
 
Salta Friends Foundation insamlingsstiftelse bjuder in dig för att tillsammans med oss skapa ett mer socialt, aktivt liv tillsammans med andra för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga över hela världen! SALTA